Clementsen og Co

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Coaching og vejledning

E-mail Print PDF

Kurserne er udviklet gennem mange års arbejde med medarbejdere i det arbejdsmarkedspolitiske felt. Faglige organisationer, A-kasser, AF, kommunale institutioner.
Coaching og vejledning er en måde at samtale på, der kan hjælpe medlemmerne med at afdække potentialer på fremtidens arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, der stiler krav til menneskers personlige, kreative og sociale evner, samt evnen til at håndtere forandringsprocesser.
Kurset er opdelt i 3 moduler og henvender sig til alle med medlemskontakt. Kurserne kører blandt andet i samarbejde med HK Danmark.

Coaching og Vejledning 1

Indhold:

Træning i at coache og vejlede både beskæftigede og ledige medlemmer med henblik på at kunne orientere sig i udviklings- og forandringsprocesser.
Træning i at håndtere krisesituationer, karriereskift, psykisk dårligt arbejdsmiljø og ledighed m.v. gennem redskaber som:

 • Den professionelle samtale
 • Kommunikation til afdækning af ressourcer og mål
 • Evne til at gå fra problemorientering til målorientering
 • Fagligt og personligt lederskab
 • Etik

Formålet er at styrke den enkelte medarbejder til professionelt at kunne coache og vejlede medlemmerne til at træffe deres egne valg på et kompetent grundlag.
Øge evne til at:

 • Kunne afdække ressourcer og eventuelle barrierer for udvikling
 • Udøve hjælp til selvhjælp
 • Karriererådgivning
 • Arbejde med konstruktive fremadrettede mål

Undervisningsform:

Der arbejdes procesorienteret med den professionelle samtale, fagligt og personligt lederskab, fra problemfokusering til målorientering, etik, konflikthåndtering, kommunikation, pædagogisk indsigt, samt krise- og udviklingspsykologi. Undervisningen veksler mellem teori, gruppearbejde og praktiske øvelser med afsæt i deltagernes egen hverdag.

Underviser: Pia Clementsen, cand.phil., coach, udviklingskonsulent.

Varighed 5 dage.
Max. Deltagerantal: 16

For nærmere information kontakt venligst: Pia Clementsen - tlf. 38 19 02 09 eller e-mail:

Coaching og Vejledning 2

Indhold:

Udbygning, videreudvikling og træning i coaching og vejledningsmetoder, der kan sætte medlemmerne i stand til at orientere sig i udviklings- og forandringsprocesser:

 • Samtaletræning
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Personlig coaching og supervision
 • Fagligt og personlig lederskab

Kurset formål er at underbygge medarbejderens færdigheder og udvikle videre på de færdigheder, medarbejderen trænede på Coaching - Vejledning 1.

Undervisningsform:

Der arbejdes procesorienteret med den professionelle samtale, fagligt og personligt lederskab, fra problemfokusering til målorientering, etik, konflikthåndtering, kommunikation, pædagogisk indsigt, samt krise- og udviklingspsykologi. Undervisningen veksler mellem teori, gruppearbejde og praktiske øvelser med afsæt i deltagernes egen hverdag.

Gennemgående kursusleder og underviser: Pia Clementsen, cand.phil., coach, udviklingskonsulent.

Forudsætning for at deltage er, at man har gennemført Coaching - Vejledning 1

Varighed 5 dage.
Max. Deltagerantal: 16

For nærmere information kontakt venligst: Pia Clementsen - tlf. 38 19 02 09 eller mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Coaching - Vejledning 3

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med grupper og gruppeledelse.

Indhold:

Coaching - Vejledning 3 sætter fokus på lederskab og gruppeprocesser, både de processer man ønsker sat og i gang og de processer, man ikke lige havde forudset og ikke kan planlægge sig ud af. At arbejde med en gruppe er at arbejde med en organisme, der ikke nødvendigvis reagerer, som man har forudset. Det kræver fleksibilitet, kreativitet, autentisitet og autoritet hos gruppelederen. Der trænes direkte med gruppeprocesser og deltagernes evne til at tage lederskab i en gruppe. Der arbejdes med:

 • Gruppedynamik
 • Gruppeprocesser og "gruppeliv"
 • Formidling og gennemslagskraft
 • Konflikthåndtering i en gruppe
 • Nærvær i modstandsfeltet
 • Personlige virkemidler og barrierer
 • Supervision og coaching
 • Etik

Det forudsættes at deltagerne har baggrund i Coaching - Vejledning 1-2.

Formål:
At styrke medarbejderens evne til at bevare lederskabet i en gruppe. Konstruktivt at kunne anvende dynamikker og modstande i processen. At kunne få gruppens og den enkelte deltagers ressourcer til at træde i forgrund.

Undervisningsform: Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne målgrupper. Der arbejdes og trænes direkte med lederskab i en gruppe og i at håndtere modstande. Den enkelte får supervision på sin egen håndtering i konfliktfeltet og coaching til at støtte sin egen videre udvikling som leder af en gruppe. Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.

Gennemgående underviser: Pia Clementsen, cand.phil., coach, udviklingskonsulent

Varighed 5 dage.
Max. Deltagerantal: 16

For nærmere information kontakt venligst: Pia Clementsen - tlf. 38 19 02 09 eller mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it