Clementsen og Co

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kursus i stress og krisehåndtering

E-mail Print PDF

Et praktisk værktøj for alle, der arbejder med mennesker …

Forudsætning for en vellykket vejledning, rådgivning og mellemmenneskelig kontakt i det hele taget, er at vejleder, sagsbehandler, rådgiver, kolleger (osv) kan håndtere kriser. Kriser er en naturlig og uundgåelig del af livet, men mange gange står man selv eller omgivelserne magtesløse og uformående, fordi man mangler helt elementære redskaber, både i forhold til sig selv og i forhold til andre mennesker i krise.
Hvad er en krise? Hvad er symptomerne på krise? Hvad stiller man op? Hvordan kommer man videre? Hvilken hjælp er der brug for? Kan man komme til at gøre skade, når man griber ind?
Mange mennesker lider af berøringsangst overfor blandt andet de følelser en krise udløser. Kurset er en hjælp til at håndtere hverdagens krisesituationer.
Erfaringer har vist, at mange af de henvendelser man får i offentlige og halvoffentlige institutioner, er fra mennesker i krise. Samtidig er meget få medarbejdere rustet til at håndtere samtaler med kriseramte på en konstruktiv og fremadrettet måde. Der er brug for en afdramatisering og en indsigt i hvad kriser er for noget og hvad man stiller op.
Stress kan forebygges, kurset er ment som hjælp til selvhjælp og til at kunne hjælpe andre.

Målgruppe:
Alle med vejlednings- eller klientkontakt, ansatte i institutioner og alle, der ønsker at kunne passe bedre på sig selv og kvalificere sig til at håndtere elementær kriseførstehjælp.

Indhold:
Med afsæt i forskellige kriseteorier, arbejder deltagerne ud fra konkrete eksempler med forskellige stress og krisehåndteringsredskaber, med krisens følelser og med at få indsigt i hvad der er god hjælp og hvor denne evt. hjælp findes. Den enkelte deltager arbejder med at få styr på egne reaktioner og på at kunne reagere hensigtsmæssigt og kreativt i alle hverdagens almindelige og ualmindelige situationer.

Formål:
At gøre den enkelte deltager i stand til at se og genkende krisens symptomer. At kunne håndtere de krisesituationer, der opstår i hverdagen. At få indsigt i hvad der er af hjælpemuligheder. At kunne rumme krisens følelser uden at miste fodfæstet.

Varighed: 4 dage internat

Kursusleder: Pia Clementsen, cand.phil., coach og psykoterapeut

Deltagerantal: max. 16