Clementsen og Co

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Coaching og supervision

E-mail Print PDF

Coaching

Coaching er et effektivt redskab, der er fremadrettet. Coaching hjælper andre til at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindrer dem i at opnå det - og hvordan man kommer frem til at udnytte sit potentiale. At bruge sig selv til det, man er skabt til.

Supervision

Vi tager i supervision udgangspunkt i det professionelle nærvær og fagligt og personligt lederskab i en kombination af systemisk og objektrelations tænkning. Ligeledes er afsættet altid stedets målsætning og daglige praksis.

Vor tids arbejdsprocesser rummer ofte faglige og personlige aspekter. Kompetence er evnen til at kunne inddrage personligheden som et hensigtsmæssigt og kreativt redskab i kommunikationen med andre mennesker. Redskabet bygger på en høj grad af selvindsigt og bevidstheden om egne holdninger, normer og indre barrierer.
Den moderne konsulent og lederen har det tilfælles, at de er katalysatorer for andres udvikling og fungerer som igangsættere. Supervision er en metode, hvor både det faglige og personlige aspekt bearbejdes til forebyggelse, kvalitetssikring og effektivisering i hverdagen.

Grundelemter i supervisionen:

  • Sikring og højnelse af fagets praksis og etik
  • Nærhed i hverdagens praksis
  • Støtte og omsorg
  • Igangsætning, inspiration, fordybelse og udvikling
  • Kriseintervention
  • Kompetenceudvikling
  • Forebyggelse af stress og udbrændthed.