Clementsen og Co

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konsulentbistand

E-mail Print PDF

Mange, både offentlige og private virksomheder, foretrækker at afvikle interne uddannelsesforløb - hvilket kan være en hensigtsmæssig løsning, når en gruppe medarbejdere i en omstillingstid har brug for en fælles faglig og menneskelig platform.

Vi har erfaring for, at en kompetence konsultation danner et positivt og konstruktivt grundlag for samarbejde i forandringsprocesser.

Vi arbejder med:

  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Stress og konflikthåndtering
  • Mellemlederkompetencer

Kompetence konsultation:

Efter et indledende formøde med ledelse og evt. samarbejdsudvalg, afholdes kompetence konsultation med hele personalegruppen. Varighed: 1 - 2 dage, afhængig af gruppens størrelse. Deltagere: Ledelse og hele personalegruppen.

Formålet med dagen er, at afdække ledelsens og hele personalegruppens forventninger og behov i forhold til organisationen og de forandringsprocesser, der evt. er eller ønskes igangsat.
Frem for at vi definerer, hvad vi tror, at en medarbejdergruppe har brug for, hjælper vi gruppen til selv at undersøge og formulere evt. forventninger og behov for læring. Både den enkelte medarbejders forventning til sig selv, og medarbejdergruppen og ledelsens forventninger til hinanden.

Ledelse og medarbejdere får samtidig en mulighed for at tage stilling til os som konsulenter, vores arbejdsform og metode. Dette danner, efter vores erfaring, et frugtbart grundlag for et evt. videre samarbejde.